Laden Evenementen
Dit event is voorbij.

Er komt een nieuwe privacywet aan waar alle verenigingen in Nederland aan moeten voldoen. Stichting AVG voor Verenigingen weet wat de nieuwe wet, de AVG, voor verenigingen inhoudt en wil graag alle koepelorganisaties, verenigingen en brancheorganisaties informeren over de nieuwe wet. Wij houden daarom een (kosteloze) informatiebijeenkomst over de AVG. Deze bijeenkomst is op 8 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur in Utrecht.

Tijdens deze bijeenkomst behandelen wij een aantal onderwerpen die van belang zijn om een duidelijk beeld van de nieuwe wet en alle vereisten te krijgen. De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

  • Stand van zaken rondom de AVG
  • Het is een inspanningswet net als de Arbowetgeving / BHV
  • Wat moeten verenigingen allemaal doen?
  • Wat kun je allemaal doen voor je leden?
  • Kennismaking met ons AVG-programma
  • Welke belangrijke aandachtspunten spelen er voor verenigingen?
  • Waarom is het essentieel voor bestuurders van verenigingen?
  • Hoe zorg je praktisch dat je aan de wet voldoet, hoe pak je het aan?
  • Communicatie naar je leden over de AVG

We raden u aan zich te laten informeren, zodat ook jullie koepelorganisatie weet wat er speelt rondom de nieuwe privacywet AVG. Tientallen koepels doen al mee. Aanmelden kan via onderstaande link of stuur een mail naar dh@avgverenigingen.nl (Daan Hoogendijk).

 

Inschrijven