Over Stichting AVG voor Verenigingen

Aanleiding: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Over Stichting AVG voor Verenigingen2020-10-12T09:55:34+00:00

De Stichting AVG voor verenigingen is ontstaan als samenwerkingsverband van verenigingsspecialisten en juristen, gesteund door enkele verenigingen. Aanleiding was de komst van nieuwe privacyregels, neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Stichting beoogt verenigingen te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Daartoe is een AVG-programma ontwikkeld, een 15-stappenplan. Dat neemt de gebruiker aan de hand bij de te nemen stappen.

Met een bundeling van krachten en een pragmatische oplossing om aan de verplichtingen te voldoen, wil de Stichting twee doelen bereiken. Eén: voorkomen dat potentiële bestuursleden afzien van een bestuursfunctie omdat er hoge boetes dreigen als niet aan de regels is voldaan en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Twee: voorkomen dat verenigingen onverantwoord veel geld moeten uitgeven aan externe ondersteuning om de verplichtingen door te voeren.

Het door de Stichting aangeboden programma zorgt ervoor dat alle stappen worden doorlopen die noodzakelijk zijn om aan de wetgeving te voldoen. Doordat bewijsbaar is dat alle noodzakelijke inspanningen zijn gedaan, is het risico maximaal afgedekt.

De Stichting ondersteunt de intentie van de wetgever: zorgvuldigheid bij de omgang met data. Daarom wil zij iedereen die is verbonden aan een vereniging doordringen van de noodzaak van een goed databeheer.

BESTUURSSAMENSTELLING:

M. Roelfs (voorzitter)
D. Hoogendijk (verenigingsspecialist)

De Stichting AVG voor verenigingen is ontstaan als samenwerkingsverband van verenigingsspecialisten en juristen, gesteund door enkele verenigingen. Aanleiding was de komst van nieuwe privacyregels, neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Stichting beoogt verenigingen te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Daartoe is een AVG-programma ontwikkeld, een 15-stappenplan. Dat neemt de gebruiker aan de hand bij de te nemen stappen.

Met een bundeling van krachten en een pragmatische oplossing om aan de verplichtingen te voldoen, wil de Stichting twee doelen bereiken. Eén: voorkomen dat potentiële bestuursleden afzien van een bestuursfunctie omdat er hoge boetes dreigen als niet aan de regels is voldaan en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Twee: voorkomen dat verenigingen onverantwoord veel geld moeten uitgeven aan externe ondersteuning om de verplichtingen door te voeren.

Het door de Stichting aangeboden programma zorgt ervoor dat alle stappen worden doorlopen die noodzakelijk zijn om aan de wetgeving te voldoen. Doordat bewijsbaar is dat alle noodzakelijke inspanningen zijn gedaan, is het risico maximaal afgedekt.

De Stichting ondersteunt de intentie van de wetgever: zorgvuldigheid bij de omgang met data. Daarom wil zij iedereen die is verbonden aan een vereniging doordringen van de noodzaak van een goed databeheer.

BESTUURSSAMENSTELLING:

M. Roelfs (voorzitter)
D. Hoogendijk (verenigingsspecialist)

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte

DOE MEE VIA JE VERENIGING

Verschillende koepelorganisatie bieden hun leden een korting van 50% op gebruik van het AVG-programma. Informeer of dat het geval is. Doet de koepel nog niet mee? Attendeer dan op de Stichting AVG. Samen maken we het gemakkelijker, efficiënter en goedkoper.

MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte

DOE MEE VIA JE VERENIGING

Verschillende koepelorganisatie bieden hun leden een korting van 50% op gebruik van het AVG-programma. Informeer of dat het geval is. Doet de koepel nog niet mee? Attendeer dan op de Stichting AVG. Samen maken we het gemakkelijker, efficiënter en goedkoper.